-
-
:)

:)
-

ی چیزای قابل بخشش ولی نامردای دور ورای تو خدمت جابخش نمیزاره
ی چیزای قابل بخشش ولی نامردای دور ورای تو خدمت جابخشش نمیزاره
-
دوباره تلگرام درست شد همه رفتن پیه کارشون

--
من آدمه رویای تو نیستم (:611
-
--
Image result for $
-

به نام چشمهایش...
مشاهده پست‌های بیشتر